،نکور، آزمونی برای بدبینی / چرایی به
وام ازدواج ۱۰ روزه، دستور رئیسی به مخبر برای بررسی شبهات کنکور، تغییر میزان درآمد به نفع کم درآمدها، بودجه قرمز در منطقه سبز، روی خوش طلای سیاه به اقتصاد ایران ، جنگِ سرزمین در مرز امروز به اروپا، گرانی خودرو ترمز نیست؟، چرایی در نتیجه نرسیدن مذاکرات و روابط عادی‌سازی ارمنستان با ترکیه و آذربایجان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید