آلمان برای تامین بنزین به قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی – بهترین اقتصاد – روی آورد


وزیر اقتصاد آلمان در بازدید به قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی گفتن کرد کدام ممکن است تامین بنزین خالص مایع (LNG) را در تذکر خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد دارد قرارداد هیدروژنی را منعقد تدریجی کدام ممکن است وابستگی برلین به روسیه را کاهش دهد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

آمارهای وزارت اقتصاد آلمان آرم می دهد کدام ممکن است روسیه بهترین تامین کننده بنزین به آلمان است. اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، رابرت هوبک، وزیر اقتصاد آلمان، ابتکارات زیادی را برای کاهش وابستگی به روسیه اجرا کرده است، اجتناب کرده اند جمله خریدهای غول پیکر LNG غیرروسی، این سیستم‌ریزی برای مونتاژ پایانه‌ای برای واردات LNG، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کاهش سرعت} این تکنیک توسط روسیه. برداشتن استفاده اجتناب کرده اند زغال سنگ هوپ پیش اجتناب کرده اند بازدید اظهار داشت: «هدف تحمیل عالی مشارکت هیدروژنی {در میان} مدت است.

وزیر اقتصاد آلمان را {در این} بازدید حدود ۲۰ مشاور اجتناب کرده اند نمایندگی های آلمانی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند بخش قدرت هستند همراهی می کنند. وزیر اقتصاد آلمان علاوه بر این تمایل دارد با اشاره به تامین LNG مختصر مدت مذاکره تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایندگی هایی کدام ممکن است تامین بنزین در آلمان را تضمین می کنند، چارچوبی سیاسی برای استقلال اجتناب کرده اند بنزین روسیه بدهد.

کمیسیون اروپا علاوه بر این در جاری کار بر روی قالب هایی برای کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به بنزین، نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زغال سنگ روسیه ظرف ۵ سال است. در همین جاری، گازپروم روز شنبه گفتن کرد کدام ممکن است به تامین بنزین اروپا اجتناب کرده اند طریق اوکراین مطابق همراه خود تقاضای خوردن کنندگان اتحادیه اروپا شکسته نشده می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارشات به همان اندازه ۱۹ مارس به ۱۰۶.۶ میلیون متر تاس رسید.

دیدگاهتان را بنویسید