آمار فاجعه‌بار خرس‌کشی در ایرانبررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تاکنون تعداد زیادی خرس در ایران به‌ طور مستقیم توسط انسان‌ها کشته شدند؛ واقعه دلخراشی که به طور قطع نقش آموزش‌وپرورش و رویکرد مدیران به محیط زیست در جلوگیری از بروز آن غیرقابل انکار است.

دیدگاهتان را بنویسید