آمریکا در حال حاضر در حال تبدیل شدن به جنگ سوم اوکراین استچند ساعت بعد، رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی از “روابط” نیروهای این کشور و روسیه، وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با مجله نیوزویک در مورد وضعیت کنونی جنگ خبر داد. در اوکراین و پیامدهای روابط گسترده‌تر مسکو با جامعه بین‌المللی از جمله آمریکا و چین به عنوان قدرت‌های جهان

دیدگاهتان را بنویسید