ابی: برخی از مهمترین کارهایی که در دنیا باید انجام دادپیش از رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، تاکید کرد: طرف‌های غربی حاضر هستند که برجامی خود را انجام دهند، اما انتظار می‌رود که ما فعالیت‌های هسته‌ای خود را پیش از تصمیم گیری در مورد تصمیم‌گیری برای مقابله با تحریم‌ها، کاهش داده و حتی مواردی را که در برجام نبوده‌اند، بپذیرند. برآورد

دیدگاهتان را بنویسید