اجتناب کرده اند اذان مؤذن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواز ربنا به همان اندازه برداشتن رمضان یوسف اسلام
امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «روزه دار در عبادت می خوابد، سکوتش عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملش قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعایش مستجاب تبدیل می شود» به منظور که روزهای بلند مدت در شب اول این ایام. – برای هر مؤمن دقیق معلوم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم است کدام ممکن است روزه برای شکم کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان مؤمن را به بهتر از ها نزدیک می تنبل.

دیدگاهتان را بنویسید