رژیم لاغری سریع

ادامه روند افزایشی قیمت اوراق مسکنروند افزایشی اوراق مسکن همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه متاهل‌ها برای خرید این اوراق باید بیش از ۱۱۹ میلیون تومان پرداخت کنند، درحالی که این رقم در هفته قبل حدود ۹۸ میلیون تومان بود.

دیدگاهتان را بنویسید