از بهمه; پاشنه آشیل «دارویار»نایب ریاس انجمون داروسازان ایران: قیمت داروها بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و خرید دارو با نسخه برای بیمار سودمند است، اما می بینیم که بسیاری از بیماران ترجیح می دهند داروهای رایگان بخرند و هزینه آن را با دکتر تماس می گیرند. بازدید بیشتر از هزینه خرید داروی آزاد بیشتر است!

دیدگاهتان را بنویسید