استخاره های اموروان
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به یک‌هشتم کشور، چرا «آسیای میانه»، رمزگشایی ازجعبه سیاه «قتل‌های عنکبوتی»، قاچاقچیان قاطرچی در جنگل‌های هیرکانی، دمای ۵۰ درجه در استان ۵ کشور، خروج ۴۰ درصدی از بازار روغن، هم‌گرایی منطقه‌ای را دارد. گ گ ت ش ش ش و خ ، ،!!!!!!!!!!!!!!!!! پ ی ی د د ز ز ز ز ف ز ز ز ز ر ز ز ز کی که م ر که کی که م م م م م

دیدگاهتان را بنویسید