اشتباه نکن
از دست دادن اینترنت بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون نفر، هدیه پوتین، نسل کشی قومی زیر سایه طالبان، تظاهرات در تهران و چند شهر دیگر اولادلی که دیده نیمی‌شود و کلتینی کالبرگی تبدیل شدن به بازار نقدی از این است که می‌شود. چه کسی.

دیدگاهتان را بنویسید