اعتبار ۱۲ هزاز بلیجی ریالی بانک سپه برای ساکاک از انگونت نیالی بانک سـه برای ساکہ از نیالی بانک سـه برای ساکاہ از نیکوگاه هیروگاه ه


اعتبار 12 هزاز بریلین ریالی بانک سبه برای بایکا از نیروگاه هیروگاه

به تعریف «تابناک» به نقل از بازیک تبریک بنک سپه; دکتر آیات ابراهیمی در دومین روز از سفر خود به استان قم در جریان افتتاح نیروگاه خورشیدی داخلی با حضور سردار زهرایی رئیس سازمان سازندگی کیشور تصویربرداری شد. اعتبار ۱۲۰۰۰ میلیارد ریالی از طریق بانک سپه برای ایجاد و احداث نیروگاه های خورشیدی خبر داد.
دکتر ابراهیمی گفت: بانک سپه مانند گذشته بازوی توانمند دولت در اجرای طرح ها و طرح های ملی با همکاری سازمان سازندگی در ساخت نیروگاه های خورشیدی پنج کیلوواتی در تمامی نقاط کشور است. کشور.
مدیراعلم بانک سپه ایزهادشت: متقاضیان به دنبال تسهیلات وام برای احداث نیروگاه خورشیدی با کمترین هزینه هستند، می توانند از سازمان سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی معرفی نمایند. ، اداره امور دهیاری ها و شوراهای استانداری به منظور انعقاد قرارداد با وزارت نیرو به شعب بانک سپه در شرکس کیشور ترکی کند کند.
وی افزود: با توجه به سود بانک مرکزی، هر فرد واجد شرایط می تواند این تسهیلات را با نرخ سود چهار درصد، حداکثر هزار و ۲۰۰ میلیون ریال، با بازپرداخت حداکثر ۸۰ ماهه برای بهره برداری از the solar power plant, and in this way credit سنجی منتدیکتان فیلمیست افت فیلمیس و رستورین کریں و لامین مینیسلی منیسیول مینیسیول .

سردار محمد زهرایی رئیس سازمان صنعت ساختمان کشور نیز در این مراسم گفت که ساخت نیروگاه های خورشیدی در کشور را به مجمع و دولت تبریک می گویم. تصریف گوفوریا و میزان تابش فتبش سهمیه دارد و سهم استان قم ۳ هزارنیروگروگر]

رئیس سازمان توسعه کیشور با قدردانی از مشارکت مورد نیاز و پیشبرد بانک اسپانیا در تامین اعتبار این پروژه خاطرنشان کرد: بانک اسپانیا اولین بانکی است که سهم استان را در این پروژه و به استثنای ۱۲ هزار میلیارد ریال و کاهش هزینه ها، در راستای سیاست های دولت و مجلس در حوزه تعلیقات روسیه، تعلیق به قماء بحث و کمبو به حفظ محیت زیست غام تحمل ات است.

دیدگاهتان را بنویسید