افزایش قدرت خرید سه دهک کم‌درآمد با اصلاح یارانه‌هاسخنگوی دولت گفت: مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد؛ دهک اول با ۹۲۳ هزار تومان افزایش، صدرنشین بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها است.

دیدگاهتان را بنویسید