افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱ – اقتصاد برتر نداریم


تانکر نفت
اقتصاد برتر

جواد اوجی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱ اصلاح می تدریجی؟ وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۴ فروردین ۱۴۰۱

وی اظهار داشت: مشکلی برای بازگرداندن دارایی ها حاصل اجتناب کرده اند صادرات نفت به ملت به صورت ارزی نداریم.

وی افزود: پیش سوراخ بینی ها برای درآمدهای پتروشیمی امان حاکی اجتناب کرده اند ورود ۱۲ میلیارد دلاری به سامانه نما تا بالا سال جاری است.

وی اظهار داشت: این ۱۲ میلیارد دلار حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سایر بخش ها {کمک می کند} تا بتوانند اجتناب کرده اند این فارکس استفاده کنند. به طور قابل توجهی کل درآمد حاصل اجتناب کرده اند نفت، میعانات گازی، خالص بنزین، فرآورده های نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات پتروشیمی در سال جاری نزدیک به ۲.۵ برابر سال قبلی است. تنها در بخش بنزین، درآمد خالص صادرات بنزین در سال قبلی کمتر اجتناب کرده اند ۱ میلیارد دلار بود، با این حال در نهایت سال جاری، ۴.۵ میلیارد دلار تنها درآمد خالص صادرات بنزین ما بود. این نیز قابل ملاحظه است.

اوگی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چه بخشی اجتناب کرده اند این افزایش درآمد ناشی اجتناب کرده اند افزایش قیمت نفت {بوده است}؟ وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت نفت نیز عملکرد داشته است، با این حال اولاً افزایش قیمت نفت {در این} ۲ ماه یعنی سه ماه قبلی رخ داده است. دوم اینکه اجتناب کرده اند تذکر کمیت، کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن یعنی در همه مقیاس صادرات بنزین، فرآورده های نفتی، پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفتی را افزایش داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افزایش قابل ملاحظه {بوده است}.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند ابزار حریف شخصی برای صادرات تا حد زیادی نفت استفاده کرد. خواه یا نه موافقی یا خیر؟ وی اظهار داشت: نرخ های ما فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای است. قیمت هایی کدام ممکن است ما نفت نپخته، میعانات گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات شخصی را با آن می فروشیم بر ایده قیمت های حال جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های خوبی هم دارند.

دیدگاهتان را بنویسید