افزایش چتر نجات اجتناب کرده اند برج میلادبه رویداد ۱۲ فروردین «روز جمهوری اسلامی» انواع اجتناب کرده اند چتربازان صبح در این زمان اجتناب کرده اند پایگاه برج میلاد تهران پریدند.

دیدگاهتان را بنویسید