اقدامات ایران خودرو در اجرای دستورالعمل ها رئیس جمهور تایید شدوزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش با حضور در نمایندگی ایران خودرو در بازدید اجتناب کرده اند منطقه پارکینگ ماشین بی نظیر، کاهش دیدنی خودروهای با ضعیف عناصر یدکی {در این} نمایندگی را تایید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید