امار مرگ و میرهای ناشی از مصرف «سیگار» en دود آنآمارهای اعلام شده، سالانه حدود ۷ میلیون نفر در جهان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اثر مصرف سیگار جان می‌سپارند که از این تعداد حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هستند که خود را به طور مداوم مصرف می‌کنند و حدود یک میلیون و یک میلیون نفر می‌شوند. ن رار نفر مزر در دود سیگار دچار سیببایى

دیدگاهتان را بنویسید