امیرعبداللهیان اجتناب کرده اند طالبان خواست به حقوق خانمها احترام بگذارند/ رسانه های ایتالیایی میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را گمانه زنی کردند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه در شورای انتقالی حکومت افغانستان بر احترام به حقوق خانمها کدام ممکن است اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام آور عظیم آن بر آن تاکید دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور کاملاً بر آموزش تاکید کردند. سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت اجتماعی خانمها موضوع مهمی را بیاموزید.

دیدگاهتان را بنویسید