ایین سنتی اذن عزا در حرم مطهر رضویاین سنتی از عزای حسینی در بست شیخ تبارسی حرم مطهر رضویارک. در آن حجت السلام و المسلمین محمد قمی ریاس عرض المزید العلماسی و حجت السلام و المسلمین احمد مروی تولیت استان قدس رضوی لهمه کردند. در پیاین کرامین پرکم گنبد حرم مطهر رضوی آمیند en به رنگ سیاہ امرد.

دیدگاهتان را بنویسید