ایجاد و اصلاح صفحه وب شمامالیات از خودروهای با ارزش بیش از یک میلیارد تومان یکی از پایه های پولی جدید در قانون بودجه سال و نشان می دهد که عملکرد سازمان امور مالیاتی در دو ماه ابتدایی سالجاری، می دهد که معادل ۵ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد. این اولین و مهمترین بخش برنامه است.

دیدگاهتان را بنویسید