ایران در سوگ اباعبدالله (ع)/ از «شاخسی واخسی قویان» تبریزی‌ها دقا دقن «بوگ»محرم هر سال در جودرون ایران افتاحهای برّ می‌شود برکی از آن عیدتها تعزید شهد و کند سالی است به فرحان محرم مردم ایران ورد شده و و نی. این گزارش نگاهی تصویری دارد به برخی از آیین‌های جا افتاده و تاریخی محرم در ایران که اغلب در روستاها و ساختمان‌های کوچک قهوه‌ای رنگ دیده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید