این بازی در آیفون بسیار محبوب شده است!آخرین آمار مبتلایان «کووید-۱۹»/ سکوت تلخ در خواستگاری!/ مرگ به خاطر ۱۵ کیلو وزن/ سد باروق قتلگاه ۳ پسر نوجوان/ اعتراف به قتل همسر در افغانستان/ قتل خونین ۲ کارگر با اسلحهاری کارفرما/ قتل پسرم باید امکان ایجاد / باز کردن مواردی که در دسترس نیستند وجود ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید