این شرکت معروف مجبور به عرضه کالاهای خود به بازار شدرئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت تک ماکارون رقمی معادل ۳۸۰ میلیارد تومان محکوم شده است و مجبور به عرضه کالاهای در اختیار خود به بازار شده است.

دیدگاهتان را بنویسید