این لیستی از محبوب ترین سایت های دوستیابی آنلاین در کشور است.بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به ورود بیمه‌های تکمیلی به‌نویس الکترونیکی، گفت: مطالب ما این است که نسخه‌های بیمه پایه و تکمیلی نیز ارائه می‌شوند و بیمه می‌شوند و در مبدا خدمات دریافت می‌کنند، پرداخت نکند و نیاز به ایران ندارند. محدودیت سرعت تلفن همراه خود را بررسی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید