این پیگیری هر چه باشد، «پیگیری ویژه» پلیس نیست!
جمعه گذشته و در شرایطی که انبوه مسافران مسیر بازگشت به شهر و دیار خود را در پیش گرفته و راه‌های ارتباطی به ویژه در مبادی ورودی شهر‌ها با ترافیک سنگین و حتی گره خورده مواجه بود، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که اگرچه کوتاه بود و فاقد توضیحات، اما بسیاری را شوک زده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید