بازار عرز سبائک زمین ۱۴۰۰; فاشر ف به سمتروند بازار ارز در روزهای اختیاریه با کاکهایی که شده است. بسیاری از فعالان بازار ارز تاکید می کنند که در این زمینه به اخبار مربوط به مذاکرات توجه می شود، در حالی که در پایان خرداد ماه، دولت بازار پول را برای مدیریت بازار ارز باز کرد.

دیدگاهتان را بنویسید