بازی آرکید / بازی / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
افزایش حقوق بازنشستگان در انتظار رای گیری کمیسیون تطبیق، بازگشایی مرز زمینی عراق برای زائران انفرادی، اختصاص ۲۱ هزار میلیارد تومان برای بازگرداندن مردم به اقتصاد، مردم کشی در آمریکا روی حالت رگبار، عذرخواهی نصیری از کرباسچی، مسکن درمان ندارد؟ و اگر می خواهید از درهم ریختگی گوشی خود خلاص شوید، می توانید آن را بکشید، و می توانید دوباره آن را بکشید.

دیدگاهتان را بنویسید