بطع بی‌برنامه برق تولید دارورئیس کمیته غذایی و کمیسیون غذای بهداشت و درمان مجلس با توجه به اینکه بی‌برنامه تولید داروی برق را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: صنایع دارویی باید نیاز خود را دریافت کنند و دولت تدابیر لازم را در این رابطه به کار ببرد. و اگر می خواهید از شر آن خلاص شوید، می توانید به پای صندوق های رای بروید.

دیدگاهتان را بنویسید