تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق به چاپ سوم رسیدکتاب «تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق» نوشته حسین علایی که توسط انتشارات مرز و بوم و از سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده، به چاپ سوم رسید و این چاپ از کتاب در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید