تراکم بازدید کنندگان سایت در بزرگراه های چالوس، هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشم – اقتصاد بهتر


بر مقدمه فینال بررسی ها در محورهای شمالی اجتناب کرده اند جمله چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه فشم – تهران ازدحام موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است این حرکت در ساعات باقی مانده اجتناب کرده اند سفر نوروزی ازدحام بیشتری می تواند داشته باشد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۴ فروردین ۱۴۰۱

بر مقدمه فینال گزارش های گفتن شده اجتناب کرده اند سوی وسط سراسری مدیریت راه های ملت، تردد در محور چالوس – کرج حدفاصل میانک به ماگلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارنج به وین، محور هراز در جهت شمال به جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان جوزنگ در جاری تردد است. . با این حال در محور فیروزکوه، اتوبان تهران – شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه قزوین – رشت در محورهای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت بازدید کنندگان سایت روان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای شمالی تداخل اثیری ندارند. بر مقدمه همین گزارش، در سایر محورهای ترافیکی وسط مدیریت راه های ملت اجتناب کرده اند تذکر تداخل جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترافیکی مشکلی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در محور فشم – تهران در محدوده گردنه گوجک بازدید کنندگان سایت با کیفیت حرفه ای گزارش شده است.

فینال گزارش نوروزی این وسط علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی یعنی ۲۵ اسفند سال قبلی به همان اندازه دیروز ۱۳ فروردین ماه به طور معمول ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۷ خودروی مختلف در محورهای مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه تردد کردند. . بازدید کنندگان سایت جهان ای دیروز ۱۳۳۸۳۰۰ اتومبیل وجود داشت. این میزان تردد بین استانی نسبت به بازده روزی خیلی شبیه در نوروز سال قبلی ۵۰ سهم افزایش داشته است. تردد در مقابل همراه خود مدت خیلی شبیه نوروز ۱۳۹۹ بیش اجتناب کرده اند ۲۳۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به بازدهی شبیه به زمان در نوروز ۱۳۹۸ حدود ۱۹ سهم انبساط آرم می دهد.

علاوه بر این در روزهای پایانی سفر نوروزی بیشترین بازدید کنندگان سایت بین استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای بزرگراه ای در ۴ فروردین ماه امسال صورت گرفت کدام ممکن است بیش از دو میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ تجهیزات خودرو در محورهای مواصلاتی تردد کردند. استان های خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرمزگان بیشترین افزایش تردد بین استانی را نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی تخصص کردند کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه ۱۱۶، ۱۱۱، ۷۸، ۷۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱ سهم افزایش داشته است. رفتار زنانه. سال قبلی به همین ترتیب.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری انواع پلاک های گزارش شده همراه خود دوربین های تبلت ریدر اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی به همان اندازه دیروز به بیش اجتناب کرده اند ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ پلاک همراه خود گروه های مبدأ مختلف اجتناب کرده اند استانداری های مختلف برای ادغام کردن ۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ پلاک رسید. خودروهای خصوصی برای کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز همراه خود بیش از سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار تجهیزات خودرو همچنان اجتناب کرده اند سایر استان ها تا حد زیادی است.

دیدگاهتان را بنویسید