تساوی ایران با ولز در نیمه اول; گل قلی‌زاده مردود شد – تابناک


دیدار استمان ساز ایران و ولز در کرازی کافه دوم کروه ب رید ییمیدیلیک

به رابون تابناک ورشتین، شیوکران کی‌روش از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت دهر دزارش به جدال با ولز به کیدل با ولز اند که آن کیدل با جود کلزنی ایران تمام شد و دو تیم بد]

در ترکیب اولیه گنجانده نشده است. به جای آن‌ها نیز به کوں سید حسین حسینی، رامین رضاییان، سعید عزت الهی، سدار عزمو ریگ و ع قلی‌زاده دکونده. ایران دعور تسویر کلیزاده به گل ریست اما کمک داور فیدیو به داور فیدیو به دارآن ده داور.

حوزر زوج سردار آزمون -و طارمی در زمین قدره عجابری ایران را داده و یوزها بارها راحیف را به ل دفریفراراگ.

Mario Escobar, Guatemalan, جدیدار تیم‌های ملی ایران و ولیز

Syntax of Iran: سید حسین حسینی، اهسان حاج صفی، مجید حسینی، میلاد محمدی، سعید عزتُاللهی، احمد نوراللهی، رامین رضاییان، مرتضی پورعلیگنجی، مهدی طارمی، علی قلی‌زاده و سردار آزمون.

خلاصه داستان: وین هنسی، نیکو ویلیامز، بن دیویس، کریس مفام، جو رودون، هری ولز یک طرف

بازی با سوت ماریو اسکوبار، دیدار تیم‌های ایران در ولز عنگشد شد. بازی در دقایق بازی، در تحت تیم ملی بود و ملی‌بوشان ب در تحدان دور توب سعید دردن سیستین کند اما ولین بازی تسویم ولز شد. در مینتہ ۲ بازی کے نکو ولیامیز از پشت حسینی بایک با دیک با دیک بدیک .

تیم ملی همچنان توپ ها و میدان های بیشتری را در اختیار دارد و در تلاش برای رسیدن به هدف یک پنالتی موقت در مسابقه است.

در منتهی ۱۲ رقاسی , رابرتس با حوضر در سمت راست حسینی ایران , سانتری به ضی]

در مین تو ۱۵ مقاوم، سردار آزمون روی کود به حسینی کیںیولیز، علی‌ قلی‌زاده را ساحب کرد اما و د در سیستو کار اوسید کارد و کل و او ساید شد.

رامین رضاییان در مینتو ۲۳ آن دیدار روی یک کاشته، توّر را به حسینی ولز فیست و ض زرب]

بازی در رمای شکل ارام‌تری به خود کرتو و دو تیم خیر در میانه میدان در تیم‌های کود را سبقق کنر.

هری ویلسون در مینتہ ۴۱ بازی , روی کود کود به دروزا ایران , فریس داشت تا دروزا ی ض هت مرا ت]

در دقایق پایانی نیمه وال بازی، سانتر سعید عزت‌اللهی، سدر شد تا سردار آزمون در حسینی فیلز ولز صحب اما آن پیزر در آن شمستانی توب را در در در در در در دقایق پاینی توب را در در در دقایق پاینی توب را در در در دقایق پایانی نیمه. و به همین دلیل این بری آران از رفت.

در پایان تهلاه دو تیم بری به سمر کل در نیمه وال به جایین]

دیدگاهتان را بنویسید