تعریف شهرهای کریمز کرونی به ۱۳۰ و تعریف شهرهای آبی به ۳۵!
بر اساس نقشه جدیدی که از فردا ۱۵ اسفند ماه اجرا می شود، ۱۲۹ شهر چین نیز در آستانه وضعیت بحرانی یعنی قرمز قرار دارند و پراکندگی گسترده ای روی نقشه دارند و پیش بینی می شود وضعیت به سمت تبدیل شود. در مناطق وسیع‌تر از کیشور حیاتی است.

دیدگاهتان را بنویسید