تقاضا وحدت مسلمین ظریفوزیر امور خارجه پیشین کشورمان در پیامی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به مسلمانان دعوت کرد به همان اندازه برای بالا دادن به مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تفاهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفقت تا حد زیادی در سیاره متحد شوند.

دیدگاهتان را بنویسید