توصیه‌های مهم رئیس عدلیه در دادسرای فرهنگ و رسانه / از افراط و تفریط در رسیدگی‌های قضایی پرهیز شود / آزادی نباید حقوق عمومی و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند
«علاوه بر علم، برخورداری از حلم و صبوری نیز از ضروریات است»؛ این توصیه مهمی بود که رئیس عدلیه خطاب به قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ رسانه مطرح کرد و بهره‌مندی از علم در کنار حلم را برای همه قضات بویژه قضات دادسرای کارکنان ضروری دانست.

دیدگاهتان را بنویسید