جزئیات بازداشت و اتهامات «۲ جاسوس فرانسوی» به روایت وزیر اطلاعاتدو فرد فرانسوی بازداشت شده توریست نبودند، ما از قبل به اطلاعاتی پیرامون آن‌ها دست یافته بودیم و از لحظه ورود به کشور آن‌ها دقیقا تحت نظر بودند. این افراد به محض ورود، قرارهای تشکیلاتی با چند کانون و محفل غیرقانونی و سابقه دار برگزار کردند.

دیدگاهتان را بنویسید