جشن سال نو در بندرانزلیاین سیستم عادی نوروزگاه همراه خود هدف راه اندازی شد سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم افراد گیلان در بندرانزلی همراه خود این سیستم های متنوع نوروز خوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت سین پران را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده موسیقی بومی/رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید