حجاریان: برجام فدای پروژه بزرگ‌تری شده اما …/فرمانده سپاه: بسیج در جراحی اقتصادی آغاز شده به کمک مردم بیاید
سردار سلامی: در حال پیشروی هستیم و در بیرون راهها را بر دشمن بسته‌ایم و در درون، قدرتمند و در حال جراحی اقتصادیم که سختی‌هایی دارد و در این راه، بسیج باید به کمک مردم بشتابد.

دیدگاهتان را بنویسید