حرایی حمله وزیر خارج اراه این صفحه «کسب و کار» و دسته «کسب و کار» است
«فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الغد مصر در ادامه اظهارات غیرسازنده خود علیه کشورمان، مواضعی نشان داد که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. وزیر روابط عمومی عراق در اظهاراتی غیرسازنده مدعی شد که این کشور با ایران از «مرحله سکوت» به «مرحله صراحت» رسیده است و این روزها «زبان امروز» از بغداد می‌شنود که پیش از آن وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید