حقوب بازنشتاجی فرحانیان کوئیمی کھیلی می‌شود؟بر اساس اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، استفاده از توانمندی ها و تجربیات فرهنگیان و بهره مندی کامل از مزایای رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی، ادامه خدمت مجاز نیست. کارکنان فقط در واحدهای آموزشی و در پست های آموزشی با رعایت شرایط و مقررات.

دیدگاهتان را بنویسید