حمله با تخم مرغ به وزیر خارجه آلمانوزیر خارجه آلمان با پرتاب تخم مرغ مورد حمله قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید