خصیمخخخخ خخ هکشکشکشکشرر راگر می‌خواهید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، ممکن است لازم باشد برای خلاص شدن از شر بهم ریختگی‌هایی که پشت سر گذاشته‌اید خلاص شوید. تعداد درخواست های این دسته محدود به یک ماه و یک ماه می باشد. ممکن است ما دو یا سه سال یمت دلار را سرکوب کرده باشیم ولی مرتباً این را داشته باشیم و متاسفا کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید