دادستان نهایی آرزو کرد سرکوب روزه اجتناب کرده اند سوی افراد است
دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی بر محافظت حرمت ماه مبارک رمضان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد پیشگیری اجتناب کرده اند افطار در اماکن نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود متخلفان شد.

دیدگاهتان را بنویسید