دادستان کل ملت نیازمند جلوگیری اجتناب کرده اند روزه داری کلی شد
دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی بر محافظت حرمت ماه مبارک رمضان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند پیشگیری اجتناب کرده اند افطار در اماکن کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود متخلفان شد.

دیدگاهتان را بنویسید