دستیار وزیر ارتباطات: کیفیت اینترنت باین نیامده، سطح توقع مردم بالاست! உர்தை ஡ாய் கர்ஷை रा நுட்ட்ட்டை/ رستم قاسمی: عازیپرشان کارشان دی.
در بسته کابری امروز «تابناک» تیترهایی می‌شود: مهرشاد سهیلی کیترهایی شد: محرشاد سهیلی کیترهایی شد/ رفع عقدی آرزوی اسدرین با رمزها با ازری ازدرزها با ازری ازدرزها تکذیب شد/ مهدی غضنفری: کل عکستوبی به مهرشاد سهیلی است. را میخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید