دفع ۱۵۰۰ حمله سایبری به سامانه نمایشگاه کتابسخنگوی نمایشگاه کتاب تهران از شناسایی و دفع ۱۵۰۰ حمله سایبری به نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید