دیدار در یک روز واحد مهم مجیدی همراه خود اینفانتینو کسب اطلاعات در مورد حصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات مشهدرئیس فیفا همراه خود تایید مشکلات پولی فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه این امتیازات قبلا به وی منتقل شده است، آمادگی شخصی را برای حاضر راهکارهایی برای صنوبر مطالبات فوتبال ایران به شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفتن کرد.

دیدگاهتان را بنویسید