دیدار «شهباز شریف» همراه خود «محمد بن سلمان»نخست وزیر پاکستان کدام ممکن است به عربستان بازدید کرده است همراه خود محمد بن سلمان ولیعهد این ملت دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد.

دیدگاهتان را بنویسید