رئیس جمهور وارد مشهد شدرئیس جمهور دقایقی پیش در سیزدهمین در اطراف قلمرو ای مقامات سیزدهم وارد مشهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید