رئیس ستاد مدیریت سوخت برای سومین بار تغییر کردسومین مسئول ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در یک سال اخیر با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی منصوب شد.

دیدگاهتان را بنویسید