روزه سکوت منتدیکان حوزر زنان در عرض المزیددولوتی‌ها می‌گویند که بدون فیافا به بانوان را داد و راستش راواهید ب]اکر بودون فیفا فاشرهای، آنهم در زمانه‌ای که ستاد امر به معروف به دول جدازی در دانکاش هاست، هوزور بنوان در استشنگهای فوتسلا اومی رویا بود.

دیدگاهتان را بنویسید