روسیه: افسران زندان باید تمام کالاهای وارداتی را به روبل بپردازند/ تخفیف نفت {به دلیل} آزادسازی ۱۸۰ میلیون بشکه نفت
لهستان، لهستان: لغو درآمد سپرده های کسی حقوقی افزایش خواهد یافت، لهستان: هر کاری کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند نفت روسیه انجام دهیم، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱ افزایش نخواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت دلار در فینال روز هفته بردن خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید